Takaisin

MAANTIETO 9 lk Mineraali- ja kivitentti  Kallioreätehtäviä 2016 lv
Kivet ja mineraalit (pdf) Itämeri 1 Karttatietoutta (pdf)
Kallioperä  (pdf)  Itämeren valuma-alue  (pdf)
Pohjolan kallioperätehtäviä (pdf) Itämeren vaiheet ja maankohoaminen  (pdf)
Kaivannaiset   (pdf) Suomen ilmasto (pdf) ITSEOPISKELU 9 lk 
Kivennäismaalajit (pdf) Ilmasto jääkauden jälkeen (pdf) Jääkausitehtäviä1 vastaukset
Maalajit tehtäviä (pdf)
Jääkausitehtäviä 1 2016 (pdf) Pohjolan ja Baltian karttakuva (pdf) Maisema jään sulettua
Jääkausitehtäviä 2 2011 (pdf) Pohjolan karttakuva (pdf)    lv Quislet  Pohjolan kallioperä
Mannerjäätikön sulaminen 2016 (pdf) Kalottialue
Drumliini ja reunamuodostuma 2016 (pdf) Malmien synty saarikaarivaiheessa
   
Pohjolan kallioperäalueet 2017