Takaisin

Lintumetsän koulu

Lumen syvyyden ja vesiarvon mittaaminen

Talvella satava vesi tulee alas lumena. Tuolloin keskitalven kylminä kuukausina  lumihankeen voi kertyä lunta   jopa metrin paksuinen kerros.

Suomen virallinen lumiennätys on 190 cm Kilpisjärveltä vuodelta 1977. Eteläisessä Suomessa lumihanki on huomattavasti ohuempi. Kuluvana talvena 2002-2003 Lintumetsän koulun lumimittauksessa suurin hangen paksuus on ollut 30 cm.

Keväällä lumen nopea sulaminen maan ollessa vielä  roudassa  voi aiheuttaa kevättulvia. Mahdollisten kevättulvien arvioimiseksi Lintumetsän koulu osallistuu Suomen ympäristökeskuksen järjestämään lumen syvyyden ja vesiarvon määritykseen.

Lumen vesiarvo kertoo, kuinka paljon lumihankeen on sitoutunut vettä millimetreinä neliömeriä kohden. 

Kevään tutkimuksessa laskimme  lumikerroksen  vesimäärän kilogrammoina neliömetriä kohden.  Saimme tulokseksi  70 kg vettä  neliömetriä kohden.

Lapin hangissa olla vettä  300 mm neliömerillä. Etelä-Suomessa lumen vesiarvo on tavallisesti noin 100 mm.

Suomen ympäristökeskus tekee viralliset lumen vesiarvon mittaukset Suomessa. Tuolloin maastoon on sijoitettu lumilinjoja, joilta mittaukset tehdään. Lumen syvyys mitataan 50 kohdassa 50 metrin välein. Tuolloin lumimittauslinjalle kertyy pituutta 2,5 km. Omassa tutkimuksessamme  oli kolme 200 metrin pituista eri linjaa, joilta mitattiin lumen syvyys aina  20 m välein. Mittauslinjojen yhteispituudeksi   tuli siten 600m. Lumen vesiarvon määräämiseksi punnittiin näyte linjan 1. 5 ja 10. mittauskohdassa. Punnittuja näytteitä tuli kaikkiaan 6 kappaletta.

Lumilinjat pyritään vetämään siten, että kaikki alueen erilaiset maastotyypit, niin pelto, aukea kuin kuusi ja mäntymetsäkin tulisivat mittauksissa hyvin edustetuiksi. Koska Suomen ympäristökeskuksen havaintoverkko ei ole kovin tiheä, täydentävät koulujen tekemät lumimittaukset virallista havaintoverkkoa.

Lintumetsän koulun lumimittaus tehtiin 17.03.2003. Mukana lumimittauksessa olivat 8 B, 8 C, 7 D ja koulun 8. luokan ATK -ryhmä.

Aiheesta enemmän:

http://www.vyh.fi/tila/vesi/tilanne/lumi/lumi.htm

Lumimittaussivun   tulokset

Kuvia mittauksista:

Lumen tiheyden määrittämiseksi hangesta

otettiin näyte 16 cm läpimittaiseen putkeen.

Jotta kaikki putkeen jäänyt lumi saataisiin talteen

kaivettiin maanpinta näkyviin putken ympäriltä

Lumilapio työnnettiin putken alle, jolloin kaikki putkeen jäänyt lumi saatiin nostetuksi punnittavaksi.
Punnitus digitaalivaa`alla. Punnitustulos

saatiin gramman tarkkuudella.

Tässä mitataan lumihangen paksuutta.

Tulokset: Tulokset laskettiin excell taulukkolaskentaohjelmalla.

Lumihangen paksuus kolmella mittalinjalla oli seuraava:

Linja lumen syvyys (m) (keskiarvo) tiheys (kg/m3 ) keskiarvo
1 0,26 249,3
2 0,23 296,1
3 0,26 290,9
     
Lumen vesiarvo alueella 70 kg/m2 )    

Kuvissa 7 D ja 8 B -luokkien oppilaita, taulukkolaskennan tekivät Jasu Lilja 8 B ja Martti Rissanen 8 E.