Takaisin

Aurinkoenergia:

 
Havainnoidaan koulutalon energian kulutusta ja sisäilman lämpötilaa.

Tehdään samanaikaisesti havaintoja tuulisuudesta ja muista lämmönkulutukseen vaikuttavista säätekijöistä.

 

 

Lasketaan koulutalon energiankulutus  rakennuskuutiometriä kohti.
Tutkitaan, miten paljon koulun aurinkopaneelit voisivat teoriassa kerätä koulutalon kuluttamasta energiasta.

Lasketaan miten suuri aurinkopaneelien pinta-alan täytyisi olla, jotta kaikki kulutettu energia voitaisiin  saada auringon säteilystä.

Talteen saatu aurinkoenergian määrä eri vuodenaikoina. Tuulen nopeuden vaikutus lämpöenergian kulutukseen.