Timo peuraniemi/Biotekniikan
kurssityö/Opettajien
täydennyskoulutus
SYMBIOOTTISTEN
JUURINYSTYRÄBAKTEERIEN  eritäminen ja
vaikutus herneen (Pisum sativum) kasviin ja kehitykseen